تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم

 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. دی ۱۳۹۷   
اعلام نتایج داوری مقالات: .................. ۱۷ دی ۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام: ....................... ۹-۱۷۱ دی ۱۳۹۷
تاريخ برگزاري: ..................................... ۲۵ بهمن ۱۳۹۷