اهداف کنفرانس

- معرفی و شناساندن آثار مخرب تحریم بر جامعه بین المللی

- بوجود آوردن شرایط لازم برای ظهور و بروز پتانسیل های جبهه علمی بین المللی بر ضد تحریم

- معرفی اقتصاد مقاومتی به جامعه بین المللی و انتقال ادبیات اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصاد جهانی

(با معرفی مجله اقتصاد مقاومتی در طول کنفرانس و چاپ مقالات برتر کنفرانس در این مجله)

- پويائي ارتباطات علمي ـ تحقيقاتي فيمابين پژوهشگران داخلی و خارجی

- تبادل نظر و دریافت آخرين دستاوردهاي علمی و پژوهشي و همچنین پويائي ارتباطات علمي ـ تحقيقاتي فيمابين پژوهشگران، اساتید،کارشناسان و خبرگان علمی داخلی و خارجی

- نشان‌ دادن توانمنديهاي علمي و سیاسی جمهوری اسلامی ایران

- معرفی دستاوردهای علمی کشور به مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاههای جهان

- ايجاد بستري مناسب جهت رقابت سازنده بين پژوهشگران و قدرداني از فعاليتهاي تحقيقاتي آنان در این حوزه

- ارتقاي سطح دانش، مهارت‌هاي فني و ترويج فرهنگ علمي جامعه

- بهره گیری از یافته ها و دستاوردهای کنفرانس به صورت راهكارهاي پروژه‌اي كه درنهايت بتواند نقش محوري در توسعه این حوزه را تبيين و تثبيت نمايد.

 

حامیان رسانه ای

Copyright © 2013 Totoudshomal Co.
Design by Mahyar Rezaei