مقالاتی پذیرش شده که از کیفیت مناسب برخوردار می باشند. در مجلات ISC و  ISI چاپ خواهند شد.
 

ادامه مطلب

 

مجله اقتصاد مقاومتی از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دعوت به عمل می آورد تا مقالات اصیل خود را بارعايت شرايط زير ارسال نمایند:

ادامه مطلب

از کلیه اساتید و پژوهشگران گرامی در حوزه های اقتصاد، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، حسابداری، جامعه شناسی و...

ادامه مطلب

بحث اعمال تحریم ها، پیامدها، و اثرگذاری آن بر زندگی جوامع، و به خصوص اعمال تحریمهای ناعادلانه علیه کشور عزیزمان ما را بر آن داشت...        

ادامه مطلب

چاپ مقالات در مجلات ISC و ISI

مقالاتی پذیرش شده و ثبت نام شده معرفی شده و در مجلات ISC و  ISI چاپ خواهند شد

 

برگزار کننده:

 

حامیان کنفرانس:

حامیان رسانه ای

Copyright © 2013 Totoudshomal Co.
Design by Mahyar Rezaei